Bitcoin SV

Bitcoin SV သည် Bitcoin အခွဲတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Bitcoin ထည်ထောင်သူ Satoshi Nakamato ရဲ့ white paper ထဲက ရည်ရွယ်ချက်ကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းသွားမည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဒါကြောင့်လည်း Bitcoin SV "Satoshi Vision" လို့ အမည်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။